Társadalmi felelősségvállalás, etika

Társadalmi felelősség vállalás, etikaTársaságunk mindenütt és minden körülmények között értékeinek és kötelezettségvállalásainak megfelelően cselekszik, a törvények és jogszabályok tiszteletben tartásával. Vállalatcsoportunk munkavállalói közösen határozták meg azokat az értékeket, amelyek mindennapi cselekedeteinket vezérlik.

 • IGÉNYESSÉG, mely hosszú távon biztosítja Partnereink számára teljesítményünk színvonalát az ügyfeleink és a közszolgáltatás érdekét szolgáló hatékonyságra és innovációra való folyamatos törekvés jegyében.
 • ELKÖTELEZETTSÉG, mely lehetővé teszi, hogy az emberek számára nélkülözhetetlen szolgáltatások biztosítása során összeegyeztessük Csoportunk fejlődését bolygónk tiszteletével.
 • MERÉSZSÉG, melynek köszönhetően a jelenben tanúsított optimista magatartásunk lehetővé teszi a jövő kreatív alakítását.
 • ÖSSZETARTÁS, mely minden erőnket a csoportszellem szolgálatába állítja, hogy az energiát és környezetünket a haladás és a fejlődés fenntartható forrásaivá tegyük.

Etika

Etikai KódexÉrtékeinket az élteti és tölti meg tartalommal, ha mindennapi magatartásunk során megnyilvánulnak, annak természetes részévé válnak. Ennek biztosítása érdekében alkottuk meg a Társaság Etikai Kódexét, amely a munkavállalóinkkal szemben támasztott etikai elvárásokat, főbb viselkedési normákat foglalja össze.

Etikai Kódexünk fő alapelvei az alábbiak:

 1. Cselekedjünk a törvényeknek és a jogszabályoknak megfelelően!
 2. Erősítsük a feddhetetlenség kultúráját!
 3. Tegyünk tanúbizonyságot lojalitásunkról és becsületességünkről!
 4. Tartsunk tiszteletben másokat!

Az Etikai Kódexünkben megfogalmazott elvárásokat, normákat Társaságunk együttműködő Partnereitől is elvárja, amit szerződéseinek elválaszthatatlan része, az Etikai Melléklet következetesen érvényesít.

Fenntartható fejlődés

Társadalmi felelősség vállalás, Fenntartható fejlődés Az olyan fejlődés tekinthető fenntarthatónak, amely a jelen szükségleteit úgy elégíti ki, hogy azzal nem veszélyezteti a jövő generációinak a lehetőségeit saját szükségleteik kielégítésére. Célja, hogy összeegyeztessen három területet: az ökológiát, a gazdaságot és a szociális területet.
Társaságunk elkötelezte magát a fenntartható fejlődés mellett.
Főbb akcióink, melyek a fenntartható fejlődés ügyét szolgálják:

 • Fogyasztóinkat folyamatosan tájékoztatjuk a takarékos, biztonságos energiafogyasztás lehetőségeiről,
 • aktívan részt veszünk a Környezetvédelmi Világnap eseményen,
 • földgáz üzemanyaggal működő gépjárműveket tartunk üzemben a CO és a CO2, illetve az egyéb szennyezőanyag kibocsátás mérséklése érdekében és akcióink, külső megjelenéseink alkalmával bemutatjuk, népszerűsítjük a földgázautózást,
 • papír alapú kommunikációs eszközök rendelése esetén újrahasznosított papírt alkalmazunk,
 • szolgáltatási területünkön anyagilag is hozzájárulunk értékek teremtéséhez és megőrzéséhez, illetve szolidaritási akciókhoz,
 • munkatársaink figyelmét felhívjuk a környezettudatos cselekvés fontosságára, irodáinkban megszerveztük a szelektív hulladékgyűjtést és a használt elemek begyűjtését.